Znanstveno-istraživačke grupe

Grupa profesorice Vesne Rek

Istraživačka grupa redovite profesorice dr. sc. Vesne Rek, sa suradnicima; prof. dr. sc. Emi Govorčin Bajsić i znanstvenim novacima dr. sc. Ninom Vranješ Penava i Vesnom Ocelić Bulatović, dipl. inž. bavi se istraživanjem modifikacije i stabilizacije višefaznih polimernih sustava, blok kopolimera, polimernih mješavina i polimerom modificiranih bitumena. Intenzivna istraživanja rađena su na području poliuretanskih materijala, elastomera i celularnih materijala pod vodstvom prof. dr. sc. V. Rek i prof. dr. sc. E. Govorčin Bajsić u suradnji s prof. dr. sc. Kurt C. Frisch na Institutu za poliuretane na Sveučilištu u Detroitu. S višefaznog poliuretanskog sustava istraživanja su se do danas proširila na složene višefazne sustave, polimerne mješavine i polimerom modificirane bitumene. Istražuje se modificiranje strukture i svojstva polimernih mješavina olefinskih plastomera, olefinskih i stirenskih plastomera s i bez kompatibilizatora te mješavina olefinskih plastomera i termoplastičnih poliuretana bez i sa dodatkom mikro i nano punila. U sklopu istraživanja su i mješavine polimera i bitumena u kojima je olefinski plastomer ili plastomerni blok kopolimer modifikator bitumena. Sustavno se istražuje korelacija sastava mješavina, broja, vrste i udjela faza njihovih interakcija i procesnih karakteristika pri ekstrudiranju s morfološkom strukturom, reološkim svojstvima u procesiranju i primjeni, termičkim i mehaničkim svojstvima, te njihova stabilnost na konstantno opterećenje, temperaturu i trošenje. Znanstveni rad obuhvaća i reološke modele te kinetičke modele termooksidativne degradacije, kao i kinetiku izotermne i neizotermne kristalizacije. Kod polimerom modificiranih bitumena naglasak je na viskoelastičnost i otpornost na trajnu deformaciju i temperaturno područje uporabe. Dio istraživanja provodi se u suradnji s istraživačkom skupinom dr. sc. Ivna Fortenly-a na Institutu Makromolekularne kemije u Pragu (N. Vranješ Penava), prof. dr.sc. Witold Brostowom i Dorotejom Pietkiewicz na Sveučilištu North Texas u Dentonu (T. Holjevac Grgurić), dr. sc. Želimirom Jelčićem na Institutu za razvojna istraživanja Pliva (N. Vranješ Penava, T. Holjevac Grgurić) u Zagrebui mr.sc. Kristinom Jurkaš Marković na Institutu  građevinarstva Hrvatske u Zagrebu. (V. Ocelić Bulatović)Istraživanja su rezultirala uspješnom realizacijom znanstvenih projekata i projekata za industriju, te velikim brojem publikacija i znanstvenom prepoznatljivošću istraživačke skupine u zemlji i u svijetu.

 

Grupa profesorice Natalije Koprivanac

Posljednjih dvadesetak godina redovita profesorica Natalija Koprivanac i suradnici prof. dr. sc. Sanja Papić, prof. dr. sc. Ana Lončarić Božić te znanstveni novaci dr. sc. Hrvoje Kušić, dr. sc. Igor Peternel i dr. sc. Ivana Grčić intenzivno se bave kemijskim inženjerstvom i inženjerstvom okoliša. Rad na području procesa obrade voda započeo je izučavanjem procesa koagulacije/flokulacije za uklanjanje tekstilnih i grafičkih boja iz otpadnih voda. Danas, slijedeći trendove svjetske znanosti, tim radi na primjeni naprednih oksidacijskih procesa (engl. advanced oxidation processes) za razgradnju različitih onečišćivala u otpadnim vodama organske kemijske industrije. Istražuje i moguće inovacije kao što je npr. primjena zeolita u različitim tipovima spomenutih procesa s ciljem poboljšanja njihove djelotvornosti. Znanstveno-istraživački rad obuhvaća modeliranje procesa, optimizaciju, ustanovljivanje kinetike razgradnje zagađivala i postavljenje matematičkih modela. U sklopu istraživanja je i rad na suvremenim procesima obrade voda u reaktorima s visokonaponskim električkim pražnjenjem koji se izvodio na studijskim boravcima u SAD. Suradnja s Department of Chemical Engineering, FAMU-FSU College of Engineering, Tallahassee, Fl., USA započela je odlaskom prof. Koprivanac na Fulbrightovu stipendiju 1999/2000, a na studijske boravke na istom sveučilištu, te na Institute for Plazma Physics, Prag, Češka, University of Wales, Swansea, Velika Britanija, te Jackson State University, Jackson, Mississippi, SAD, odlazili su A. Lončarić Božić, D. Vujević, H. Kušić i I. Peternel. Rad ove grupe prepoznat je u zemlji i inozemstvu čemu svjedoče priznanja, objavljeni radovi i njihova citiranost, kao i brojna pozvana predavanja. Voditelj tima prof. N. Koprivanac nagrađena je godišnjom državnom nagradom za znanost za postignute značajne rezultate u primjeni kemijskog inženjerstva u zaštiti okoliša, a suradnici dr. sc. A. Lončarić Božić i dr. sc. D. Vujević dobili su nagrade namijenjene mladim znanstvenicima za objavljeni znanstveni rad.


Grupa profesorice Jasenke Jelenčić

Znanstveno-istraživačka grupa profesorice Jasenke Jelenčić sa suradnicima prof. dr. sc. Zlatom Hrnjak-Murgić i znanstvenim novacima dr. sc. Ljerkom Kratofil Krehula, dr. sc. Anitom Ptiček Siročić i Zvonimirom Katančićem, dipl. inž. zadnjih deset godina intenzivno se bavi istraživanjem polimernih mješavina te polimernih mikro- i nanokompozita. Istraživanja su započela na polimernim mješavinama pri čemu je istraživana njihova mješljivost, kompatibilizacija – sinteza graft kopolimera, interakcije na granici faze – energija površine i morfologija višefaznih polimernih sustava. Sintetizirani su i istraživani novi modificirani polimeri, kopolimeri i polimerne mješavine uz kompatibilizaciju što je otvorilo mogućnost stvaranja materijala poboljšanih svojstava. Ova istraživanja omogućila su realizaciju međunarodnog znanstvenog projekta za belgijsku tvrtku Solvay (2003-2007. - Application of Coated PCC Nanofiller in Immiscible SAN/EPDM Blend, Cro-Belgium).Također, istraživao se i istražuje se proces priprave ekstrudiranjem, miksanjem u taljevini što je od iznimnog značaja za pripremu i istraživanje kompozita/nanokompozita. Znanstvena istraživanja obuhvaćaju pripravu i karakterizaciju kompozita/nanokompozita s poboljšanim barijernim i toplinskim svojstvima za primjenu polimera kod pakiranja hrane, ali i za primjenu u građevinarstvu – polimeri smanjene gorivosti. Značajan dio istraživanja odnosi se na degradaciju i recikliranje polimernog otpada te mogućnost njegova ponovnog korištenja s posebnim naglaskom na mehaničko i kemijsko recikliranje polietilena, PE i poli(etilen-tereftalata), PET-a. Navedena su istraživanja rezultirala primjenom odabranih procesa kemijskog recikliranja te pripremom PET/HDPE polimernih mješavina i novih materijala iz otpadnih tvari uz karakterizaciju primjenskih svojstava. Istraživački rad grupe profesorice Jasenke Jelenčić u navedenom periodu omogućio je realizaciju nekoliko znanstvenih (6) i tehnologijskih projekta (2) te objavljivanje većeg broja radova u međunarodnim i domaćim znanstvenim časopisima (30). Dio istraživanja proveden je i provodi se u suradnju s istraživačkim skupinama iz zemlje i svijeta: prof. D. Packham, University od Bath, UK (Z Hrnjak-Murgić, 2000.) i istraživačkom skupinom prof. D. Braun, Deutsches Kunststoff Institut, Darmstadt (Z Hrnjak-Murgić, 1999.). Također, razvija se suradnja s prof. A. Azapagić, University of Manchester (2007.) te suradnja s prof. Jadrankom Travaš-Sejdić, Sveučilište u Aucklandu, Novi Zeland  (Zvonimir Katančić, 2010.). Prof. Tonka Kovačić, Kemijsko tehnološki fakultet, Split (2004. -) Prof. Kata Galić, Prehrambeno tehnološki fakultet, Zagreb (2007.-), Prof. Gojko Marić, Fakultet strojarstva i brodogradnje (2010.-).

Dodatne informacije