Nastavna djelatnost

Nastavnici Zavoda za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju izvode nastavu na:

4 preddiplomska i 4 diplomska sveučilišna studija:

  • Kemijsko inženjerstvo (KI)
  • Kemija i inženjerstvo materijala (KIM)
  • Eokoinženjerstvo (EI)
  • Primijenjena kemija (PK)

2 doktorska sveučilišna studija FKIT-a:

  • Kemijsko inženjerstvo
  • Inženjerska kemija

Sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studiji:

  • Ekoinženjerstvo 
Međunarodni  sveučilišni interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studiji:
  • Održivo upravljanje okolišem
  • Poslovno upravljanje u graditeljstvu

Dodatne informacije